Studievereniging Athanasius

Athanasius is een vereniging die een keer per maand op woensdagavond samen komt om een onderwerp te bespreken. Dit zijn avonden die verbonden zijn rond een  bepaald (Bijbels)thema, maar ook maatschappelijke en ethische onderwerpen komen aan de orde. De leden zorgen meestal voor de inleiding maar ook een gastspreker geven we graag de ruimte.
 

De Bijbel is het richtsnoer om invulling te geven aan de avond.
 

Een hoogtepunt is o.a. het jaarlijkse uitstapje, maar ook een gezamenlijke activiteit met  de vrouwenvereniging Naema heeft een vaste plaats gekregen.  Het ledenbestand van de vereniging heeft de afspiegeling van de gemeente n.l. 21-85 jaar.

Prachtig is het om te zien dat jong en oud betrokken zijn bij “Athanasius”. De vergaderingen  staan open voor iedereen uit de gemeente!