De vrede van God

Vrijdag, 22 mei 2020

De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
Bijbel, Filippenzen 4, vers 7

Heel de wereld staat op z’n kop. Zou ergens nog rust te vinden zijn? In deze Bijbeltekst belooft God dat Hij voor Zijn volgelingen zal zorgen. Gaat het virus dan aan christenen voorbij? Nee. Maar dat is ook niet het belangrijkst. Het gaat erom dat dwars door alle ziekte en lijden heen christenen op weg zijn naar hun vaderland, dat is de hemel. Daar is God Zelf, en zal er voor eeuwig vrede zijn.

Lees in de Bijbel hoe u deze vrede kunt krijgen.

« Naar het nieuwsoverzicht