Eredienst en liturgie - inleiding

Zaterdag, 7 november 2020

Het wezen van de eredienst en de liturgie

Inleiding

Als gemeente en kerkenraad hebben we de afgelopen jaren meerdere momenten van bezinning gehad rondom de betekenis en inhoud van de eredienst. De uitbraak van het coronavirus heeft de vraag naar de betekenis, inhoud en vormgeving, kortom de eredienst en de liturgie alleen maar versterkt. Immers wat is nu wezenlijk voor de kerk als geloofsgemeenschap, een christen, een navolger van Christus? En… hoe krijgt ons belijden dan vorm in woord en daad? Persoonlijk, als gemeenschap onderling en in relatie met de wereld om ons heen?

Als kerkenraad besloten we in onze Bijbelstudie aan het begin van de kerkenraadsvergaderingen het thema: “Liturgie”, te nemen. Onze verlegenheid met bovenstaande vragen willen we vooral graag leggen naast dat wat de Bijbel, God ons wil leren. We verwachten dat onze belijdenis en datgene dat aangereikt wordt door de oude kerk, de reformatie en de hedendaagse kerk ons daarbij kunnen helpen.

We bidden en verwachten dat dit ontdekken richting geeft, ons helpt om de vragen die op ons afkomen te beantwoorden vanuit het fundament waarop God Zijn gemeente bouwt, beschermt en bewaart. Vanuit de vastheid dat het Zijn Gemeente is! Van dat gebouw waarvan Christus de Hoeksteen is. Van die gemeente is Christus het Hoofd. Hij heeft hen immers uit de slavernij en duisternis van de wereld weggeroepen, voor Zichzelf afgezonderd en tot Zijn kinderen en erfgenamen aangenomen.

Wij willen u als gemeente daar graag deelgenoot van maken. Elke keer zullen we een weergave van onze bespreking op de website zetten van wat het waard is met u te delen. We nodigen u uit om daarin mee te doen. De bijgevoegde vragen kunnen richting geven om dit alleen, maar liever met elkaar te doen. Reageer gerust met uw opmerkingen of vragen! Zo kunnen we samen op reis gaan in het uitzien naar Gods leiding in dit proces. Het is de bedoeling om na verloop van tijd dit (bijv. op een gemeenteavond) met elkaar te delen. 

« Naar het nieuwsoverzicht