Heft uw hoofden opwaarts...

Vrijdag, 12 juni 2020

Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.
Bijbel, Lukas 21, vers 28
 
Het coronavirus heeft ons overrompeld. Ingrijpende maatregelen zijn genomen. Wie had dat kunnen denken? Toch zei Jezus eeuwen geleden al dat er tijden komen van oorlogen, aardbevingen en epidemieën. Heel de wereld zal in rep en roer zijn. Jezus zei dit niet om mensen bang te maken, maar om Zijn volgelingen erop te wijzen dat dwars door deze verschrikkelijke gebeurtenissen doorklinkt: uw verlossing is nabij! Jezus komt terug om al Zijn volgelingen thuis te halen bij Hem in de hemel. Kijk niet teveel naar de omstandigheden, maar kijk omhoog!
 
Lees in de Bijbel en bidt of God ook u wil verlossen.
 

« Naar het nieuwsoverzicht