Nieuws


Hieronder vindt u het actuele nieuws uit en voor de gemeente. Alleen als u ingelogd bent als gemeentelid kunt u alle beschikbare nieuwsitems lezen. Boven aan deze pagina kunt u inloggen. 

11 december 2021 - Kerst, feest van Licht
- Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien – Bijbel, Jesaja 9 vers 1 Kerst, een feest van licht tijdens de donkere dagen. Kaarsjes aan, een mooi versierde boom. Gezelligheid. In de Bijbeltekst hierboven gaat het ook over donkere dagen, over men... Lees meer »
25 augustus 2021 - Avondgebeden najaar 2021
Afgelopen jaar hebben we (met onderbrekingen door lockdowns) een reeks avondgebeden gehad, geïnspireerd op het klassieke Vespers. Komend najaar gaan we daarmee door. Komend seizoen staan de avondgebeden in het teken van grote deugden in het christelijk geloof. Elke avon... Lees meer »
14 augustus 2021 - VakantieBijbelWeek 2021
Kom naar de VakantieBijbelWeek! Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom. We kletsen en zingen, maken iets leuks, doen spelletjes, bidden samen en luisteren met elkaar naar een verhaal uit de Bijbel! Het is iedere keer heel gezellig op de club en natuurlijk krij... Lees meer »
21 mei 2021 - Pinksteren 2021
Jezus had Zijn volgelingen beloofd om na Zijn opstanding (Pasen) en hemelvaart (Hemelvaartsdag) een Trooster te zullen zenden. Het Pinksterfeest gaat over de komst van deze Trooster, de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in je is, zijn ook Jezus en Zijn Vader heel dichtbij.... Lees meer »
20 mei 2021 - Avondgebed 27 mei 2021
Dit avondgebed staat, in deze week na Pinksteren, in het teken van de Heilige Geest. In de kerk zeggen we vaak dat de Geest levend maakt en herschept. Dat klinkt ook door in de lezingen en liederen van deze avond. Dan horen en zingen we van de Geest die water uitgiet en die ... Lees meer »
3 april 2021 - Pasen 2021
Na Zijn sterven is Jezus in het graf gelegd. Maar gelukkig, daar stopt het niet! God is de God van het léven! Jezus kwam om de dood te overwinnen en een leven zonder einde te schenken aan allen die in Hem geloven. Na drie dagen stond Hij op uit de dood. Jezus leeft. H... Lees meer »
1 april 2021 - Goede Vrijdag 2021
Morgen is het Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag herdenken christenen het lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God. Hij stierf na een lange lijdensweg aan een houten kruis. Onschuldig en toch veroordeeld. Hij wist wat er zou gaan gebeuren en onderging dit vrijwilli... Lees meer »
10 januari 2021 - Avondgebed 13 januari 2021 * GEANNULEERD
Het thema van deze avond is ‘vertrouwen’. Twee weken geleden zijn we een nieuw kalenderjaar begonnen. Dat voelt toch altijd weer onwennig en het kan ons zelfs wat beklemmen. Nog meer dan andere jaren beseffen we dat wij de toekomst niet in de hand hebben. De vraa... Lees meer »
21 december 2020 - Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Bijbel, Lukas 2, vers 14 Met dit lied maakten de engelen bekend dat Jezus, Gods Zoon, was geboren. Hij kwam om vrede te brengen. Onze voorouders, Adam en Eva, besloten namelijk om hun eige... Lees meer »
8 december 2020 - Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.
- 2e ADVENTSWEEK - Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Bijbel, Lukas 19, vers 10 Als je iets waardevols kwijt bent, ga je op zoek. Je rust niet voordat je het hebt gevonden. Ook wij zijn kwijtgeraakt. Weggelopen eigen... Lees meer »