Ons kerkgebouw


Ons kerkgebouw is in 1951 gebouwd in de stijl van de Delftse School. De Delftse School streefde naar een architectuur die was gebaseerd op universele normen en waarden. Daarnaast wilde men de traditie van de Nederlandse plattelandsbouw in ere houden. Volgens de architecten van de Delftse School lag schoonheid juist in eenvoud. Architectuur moest nederig zijn en vooral niet opvallen. De functie van een gebouw moest tot uitdrukking komen in de vorm.‚ÄčIn 2011 is het kerkgebouw geheel gerenoveerd. In het intererieur is gebruik gemaakt van vier kleuren. De kleur oud rood verwijst naar het lijden en het offerbloed van Christus. De  zand/leemkleur verwijst naar de aarde. De kleur wit verwijst naar zuiverheid en reinheid en tenslotte de bruingrijze kleur naar nederigheid. De ramen van het kerkgebouw zijn geplaatst in een soort nis. Onder elk raam is een bijbeltekst opgenomen. Samen geven de teksten de heilsgeschiedenis weer, met als belangrijkste tekst de tekst die achter de kansel staat: Toen zeide Hij: "Het is volbracht". 

1: IN DEN BEGINNE SCHIEP GOD DEN HEMEL EN DE AARDE … Genesis 1:1

2: ... EN ZIJ NAM VAN ZIJN VRUCHT EN AT; EN ZIJ GAF OOK HAAR MAN MET HAAR,  EN HIJ AT ... Genesis 3:6

3: ... WANNEER IK HET BLOED ZIE ZAL IK ULIEDEN VOORBIJGAAN ... Exodus 12:13

4: EN ZIJ BAARDE HAAR EERSTGEBOREN ZOON, EN WOND HEM IN DOEKEN EN LEGDE HEM NEDER IN DE KRIBBE ... Lukas 2:7

5: TOEN ZEIDE HIJ:HET IS VOLBRACHT!....Johannes 19:30

6...HIJ IS OPGESTAAN; HIJ IS HIER NIET...Markus 16:6

7: EN HET GESCHIEDDE, ALS HIJ HEN ZEGENDE, DAT HIJ VAN HEN SCHEIDDE, EN WERD OPGENOMEN IN DEN HEMEL ... Lukas 24:51

8: EN ZIJ WERDEN ALLEN VERVULD MET DEN HEILIGEN GEEST ... Handelingen 2:4

9: EN DIE OP DEN TROON ZAT ZEIDE; ZIET, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW ... Openbaring 21:5

Op de rolgordijnen en op de glazen tochtdeuren bij de hoofdingang van het kerkgebeouw is het Alpha en Omega teken opgenomen.