Jeugdvereniging "Obadja"

JV Obadja is een vereniging voor de +16 jongeren uit de gemeente van Arnhem. We komen samen met de -16 JV één keer in de twee weken op vrijdagavond bij elkaar. Op deze avonden bespreken we met elkaar een onderwerp, zingen, bidden, praten gezellig bij en bieden we ruimte voor spel en ontspanning.

Het is als jongeren heel waardevol om met elkaar na te denken over thema’s uit de Bijbel die actueel zijn voor ons dagelijks leven. Door er met elkaar over te praten proberen we een visie te vormen vanuit de Bijbel. Het is heel waardevol om vragen, ervaringen en kennis met leeftijdgenoten te delen. Naast deze verdieping investeren we ook veel in de band met elkaar door tijd te nemen voor gezelligheid en ontspanning. We gaan jaarlijks een paar dagen met elkaar op kamp en organiseren meerdere activiteiten, zoals de kerstavond of een avond bowlen.

Ben je 12 jaar of ouder? Dan ben jij van harte welkom op onze JV!

Meer info
Onder het kopje agenda kun je zien wanneer we JV hebben.