Vrouwenvereniging Naëma

Deze vereniging  is bedoeld voor alle vrouwen van de gemeente.

Elke 2 weken komen wij samen in de kerk. Ons doel daarbij is meeleven met de gemeente met woord en daad; we hebben  een bezinnend onderdeel en daarnaast zijn we samen creatief bezig. We  ervaren hierbij onderling gezellig samen zijn.

Zoveel als mogelijk is steunt onze vereniging  met acties afwisselend het zendingswerk van onze gemeenten,  het werk onder asielzoekers evenals het werk van het op schrift zetten van de bijbel in (stam)talen van volken over heel de wereld.